Kerekerdő Alapítvány
www.kerekerdo.org
Rólunk Elérhetőségeink Partnereink Információk Rendezvényeink Szolgáltatásaink
Célrendszer

A Kerekerdő Alapítvány

Környezeti nevelési tevékenységeinek célkitűzései

 

 

KÉPESSÉGEK

 

 

ISMERETEK

 1. formaérzékenység
 2. megfigyelőképesség
 3. felismerés (fajok, élőhelyek, anyagok, tárgyak)
 4. együttműködés
 5. önállóság
 6. kreativitás
 7. kezdeményezőkészség
 8. önkifejezés
 9. önismeret
 10. szervezés
 11. tervezés
 12. döntés
 13. empátia
 14. vitakészség
 15. tájékozódás
 16. edzettség
 17. teherbírás
 18. állóképesség
 19. mozgékonyság
 20. ügyesség
 1. természet
 2. fajok, élőhelyek
 3. társulások
 4. ökológia
 5. tájtörténet
 6. anyagok, tárgyak, hulladékok
 7. energia fajták
 8. természeti folyamatok tér-idő összefüggései
 9. globális problémák
 10. életmód és környezeti vetületei
 11. természetvédelem
 12. természeti értékek
 13. körny. és term. v. jogszabályok, intézmények
 14. természeti népek
 15. civil szervezetek lehetőségei
 16. állampolgári (zöld) jogok
 17. a világgazdaság környezeti vetületei
 18. a régió környezeti és társadalmi jellemzői

 

VISZONYULÁSOK

 

 

SZEMLÉLET

 1. felelősségérzet
 2. tudatosság
 3. tolerancia
 4. nyitottság
 5. természetbúvár attitűd
 6. kutató attitűd
 7. távlatos gondolkodás térben és időben
 8. globális érzékenység
 9. zöld lokálpatriotizmus
 10. figyelmes létezés
 11. környezetkímélő életmód
 12. a közvetlen tapasztalat és az elvont ismeretek különbsége
 13. szociális magatartás szorongások, gátlások oldása
 1. a természet érték tudata
 2. a természet tisztelete
 3. az élet tisztelete
 4. a sokféleség értéke
 5. ökológiai szemlélet
 6. fenntartható fejlődés
 7. az ismeretlen tisztelete
 8. az élőlények biológiai egyenrangúsága
 9. az elég tudata
 10. a másik ember tisztelete
 11. a másság elfogadása
 12. a közösségi tudat
 13. az ember helyzete a természetben

 

 

Vendégkönyv

[Híreink] [Programjaink] [Környezeti nevelés] [Természet és kultúra] [Természetvédelem] [Környezetvédelem] [Fenntartható élelmiszerfogyasztás] [Civil együttműködés, érdekképviselet]